Om kirken

Misjonskirken Betel Mjøndalen er en flergenerasjonsmenighet tilknyttet Misjonskirken Norge. Kirka ligger midt i Mjøndalen sentrum, i Betel-kvartalet.

Søndagen - Menighetens hjerte

Gudstjenesten er på mange måter menighetens hjerte. Her samles vi for fellesskap, tilbedelse og undervisning. Tre søndager i måneden har vi gudstjeneste kl.11:00. Gudstjenestene er for alle generasjoner, med søndagsskole for barna og bibelgruppe for ungdommene. En søndag i måneden er det kveldsmøte kl.18:00, hvor det er flest godt voksne som samles.

Resten av uka møtes vi til ulike grupper og samlinger. Dette kan du lese mer om under fanene barn, ungdom og voksne.

Satsningsområder

Vi ønsker å være en sunn og misjonal menighet hvor stadig nye mennesker kan finne veien til fellesskapet og troen på Jesus. Vi har to satsningsområder som vi ønsker å gi ekstra fokus de neste årene. 

  • Videreutvikling av søndagen, både gudstjeneste og søndagsskole
  • Økt fokus på uttadrettet arbeid

Vår historie og tilhørighet

Misjonskirken Betel Mjøndalen ble stiftet av haugianere allerede i 1891. Menigheten møttes da i Vikkollveien. På 1920-tallet gikk vi inn i trossamfunnet Det Norske Misjonsforbund, nå kalt Misjonskirken Norge.

Man kan være medlem av Misjonskirken Betel Mjøndalen og samtidig stå som medlem i f.eks. Den Norske Kirke eller andre kirkesamfunn.