Givertjeneste


Vi oppfordrer våre medlemmer til å bli faste givere og investere i menighetens visjon: «Guds Godhet Tilgjengelig».
Som fast giver bidrar du til at kirken vår kan ha en forutsigbar økonomi og nå lenger ut med vårt arbeid og vår visjon.
Det er flere måter du kan bidra på:

  • Du kan bli fastgiver

  • Du kan gi kollekt på søndagene.

  • Du kan gi en enkeltgave til menighetens konto

  • Du kan vipse en gave til #80350.

  • Du kan melde deg inn i trossamfunnet.

Skattefrie gaver

Når du gir en gave til menigheten, enten et fast beløp, eller en enkelt gave, så kan du få skatterefusjon på 23% på alle gaver
over som overstiger 500 kr.- i året. Ordningen gjelder for gaver inntil 25.000 kr.- i året.
 

Du støtter også menigheten om du melder deg inn i trossamfunnet.

Hvert år får Misjonskirken Betel Mjøndalen utbetalt en viss sum av kirkestøtten fra det offentlige per medlem i trossamfunnet
Misjonskirken Norge. Dette kan utgjøre en stor økonomisk fordel for menigheten vår, så vi anbefaler deg å melde deg inn trossamfunnet
Misjonskirken Norge. Ønsker du å bli medlem i trossamfunnet kontakt vår pastor på mail  martin@misjonskirken-mjondalen.no.

Til alle som bidrar på ulikt vis. Tusen takk for gaven! Gud velsigne deg!