2jakobshus1

Misjon og bistand

Vår visjon "Guds godhet tilgjengelig" handler også om å gi troen videre gjennom ord og handling andre steder i verden.

Misjonskirken Norge, som vi er en del av, driver arbeid i mange landt rundt om i verden. I Prosjektkatalogen finnes informasjon om de ulike prosjektene. Vår menighet støtter Jakobs hus i Colombia. Vi gir årlig videre om lag 10% av våre gaveinntekter til misjonsprosjekter.